اجرای صفحه کورین کوارتز

صفحه های کورین کوارتز

صفحه های کورین کوارتزاجرای کورین کوارتز

صفحه کوارتز صطوحی ضد با کتری میباشند . به این معنا که این محصول نفوذناپذیر بوده و فاقد هرگونه خلل جهت ورود و رشد باکتری میباشند . به همین خاطر از کوارتز در تمام محیطهایی که عدم وجود باکتری اهمیت دارد بسیار مناسب میباشد.

کاربرد صفحات کوارتز :

  • صفحات کابینت آشپزخانه
  • روشویی هتل ها
  • مبلمان اداری
  • سرویس بهداشتی و حمام
  • میزهای آزمایشگاهی